Parafia Leśno

Kościół  -  p.w.  Podwyzszenia  Krzyża  Świętego   w   Lesnie

Kościół w Leśnie

Szczęść Boże,

Witaj drogi internauto na stronie internetowej     Parafii Leśno

Zapraszamy na Msze święte:

W niedzielę: 8.00, 10.00, 11.30
W dni powszednie:  18.00 (latem), 17.00 (zimą)