Rekolekcje w parafii

 

PLAN  REKOLEKCJI  od  11 – 14  września 2013r.

   Środa     godz.   8.45  -   Modlitwy

                  godz.   9.oo  -   Msza św. i nauka rekolekcyjna dla wszystkich.

                  godz. 12.45  -   Msza św. i  nauka  rekolekcyjna dla dzieci.

                  godz. 17.45  -   Modlitwy

                  godz. 18.oo  -  Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich, 

                  a  po   Mszy  świętej           

                                      -   Nauka stanowa dla   ojców  i  matek.

                                         ——————————————————————   Czwartek   godz.   8.45   -   Modlitwy

                      godz.   9.oo   -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

                      godz. 10.00   -   odwiedzenie  chorych  w  domach

                     godz. 11.45   -   Msza św. i nauka  dla dzieci.

                     godz. 17.45   -   Modlitwy

                     godz. 18.oo   -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich,

                                            a po Mszy św. 

                                            nauka stanowa dla  młodzieży

                                                                

                                         ——————————————————————

  Piątek        godz.   8.15  -   Modlitwy

                    godz.   8.3o  -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

                    godz.   8.oo  -   10.3o   Spowiedź   św.

                    godz. 10.oo  -   Msza   św.  z  nauką  dla chorych i  w  podeszłym  wieku   z  udzieleniem  sakramentu  namaszczenia   chorych     i  błogosławieństwem   Lourdzkim 

                   godz.                 Nauka  rekolekcyjna  dla  dzieci

                   godz. 16.3o  -  18.oo  Spowiedź   św. dla wszystkich.

                  godz. 17.45  -    Modlitwy

                  godz. 18.oo  -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

                                        ——————————————————————-

 

Sobota  -  UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 

                  godz.  9.oo   -  Msza  św.  z  nauką   dla  dzieci  i  młodzieży

                 godz. 12.oo  -  Uroczysta suma odpustowa   z  kazaniem  i 

                                          procesją  Ks.  Biskupa  Diecezjalnego  dra

                                          Ryszarda  Kasyny

 

 

Odpust parafialny 2012

Odpust  parafialny  Podwyższenia   Krzyża  Świętego  obchodzony  jest  w   parafii  Leśno  zawsze  w  I -szą  niedzielę  po  14 -tym  września.
W  roku  2012  Odpust  parafialny   będzie  obchodzony   16.IX.  w  niedzielę. Sumę  Odpustową  o  godz.  11.00.

  Przed  Odpustem  Parafialnym  będą  4-ro  dniowe  Rekolekcje.
W  2012  roku  w  parafii   będzie  odnowienie   Misji  świętych,

 

Przygotowaniem  każdego  roku  do   odpustu  są  rekolekcje.

 

                              UROCZYSTOŚCI  ODPUSTOWE   2013  roku

Rekolekcje  parafialne  rozpoczynają   zawsze  w  poprzedzający  odpust  w  środę  Mszą  świętą  o   godz.  18.00

 

ODPUST  PARAFIALNY  ku  czci PODWYŻSZEWNIAKRZYŻA ŚWIĘTEGO  w    2013  roku  będzie  14. września                                                              Msze  święte  w  tym  dniu  będą  odprawione         godz.  9.00

SUMA   ODPUSTOWA   o  godz.  12.00,  której  przewodniczyć  będzie  Ks.  Biskup  Diecezjalny  dr  Ryszard  KASYNA.

REKOLEKCJE  PARAFIALNE   rozpoczna  się  w  srodę  i  potrwają  do  uroczystości  odpustowej.  Nauki  rekolekcyjne  wygłosi  ks.  Gerard  Janikowski  CR.  z  Koscierzyny.

 

       PLAN  REKOLEKCJI  od  11 – 14  września 2013r.

 

Środa         godz.   8.45  -   Modlitwy

 

                   godz.   9.oo  -   Msza św. i nauka rekolekcyjna dla wszystkich.

 

                   godz. 12.50  -   Msza św. i  nauka  rekolekcyjna dla dzieci.

 

                   godz. 17.45  -   Modlitwy

 

                  godz. 18.oo  -   Msza św. i nauka dla  wszystkich

                                        -   Nauka stanowa dla   ojców  i  matek.

 

                                         —————————————————————— Czwartek   godz.   8.45   -   Modlitwy

 

                    godz.   9.oo   -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

 

                    godz. 10.00   -   odwiedzenie  chorych  w  domach

 

                    godz. 12.50   -   Msza św. i nauka  dla dzieci.

 

                    godz. 17.45   -   Modlitwy

 

                    godz. 18.oo   -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich,

 

                    a po mszy św.  nauka stanowa  dla  młodzieży

                                        

 

                                         ——————————————————————

 

 

 

 Piątek        godz.   8.15  -   Modlitwy

 

                    godz.   8.3o  -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

 

                    godz.   8.15  -   10.3o   Spowiedź   św.

 

                    godz. 10.oo  -   Msza   św.  z  nauką  dla chorych i 

                     w  podeszłym  wieku   z  udzieleniem  sakramentu 

                     namaszczenia   chorych  i  błogosławieństwem   Lourdzkim 

 

                 godz. 12.00      Nauka  rekolekcyjna  dla  dzieci

 

                 godz. 16.3o  -  18.oo  Spowiedź   św. dla wszystkich.

 

                 godz. 17.45  -   Modlitwy

 

                 godz. 18.oo  -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

 

                                        ——————————————————————-

 

 

 

Sobota  -  UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

 

                   godz.  9.oo   -  Msza  św.  z  nauką   dla  dzieci  i  młodzieży

 

                   godz. 12.oo  -  Uroczysta  Suma  Odpustowa   z  kazaniem  i 

                                            procesją  Ks.  Biskupa  Diecezjalnego  dra 

                                            Ryszarda  K A S Y N Y