„Pójdź za Mną”

Może odczuwasz w sobie głos, który podpowiada, że droga kapłańska to droga dla Ciebie? Warto spróbować i się przekonać czy tak jest. Wielu ludzi czeka na posługę kapłana…. wielu jej potrzebuje….. choć czasem rzeczywistość okazuje się trudna….. Dla Boga i z Bogiem nie ma nic niemożliwego…. Odwagi!!!!

Nabór do seminarium.

Jeżeli czujesz, że Pan wzywa Ciebie do służby w Jego Kościele… Jeżeli chcesz rozeznać swoje powołanie zachęcam do odwagi, by nie oglądać się na nic… i iść… Najpierw do seminarium… a potem do ludzi, którzy czekają na sakramentalną posługę… którzy czekają na Boże Słowo… Ogarniamy Ciebie modlitwą i wypraszamy u Boga dar nowych powołań także z naszej parafii. ks. Damian

Życzenia Księdza Biskupa

ŻYCZENIA    BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO NA    UROCZYSTOŚĆ    ZMARTWYCHWSTANIA    PAŃSKIEGO

Siostry i Bracia! Bracia Kapłani! Osoby Konsekrowane! Drodzy Diakoni i Klerycy!

W tym trudnym czasie doświadczenia naszej słabości i ograniczoności, w smutnym 
– a czasami napawającym lękiem – czasie pandemicznej choroby, która niektórych naszych bliskich doprowadziła do śmierci, w uciążliwym doświadczeniu izolacji i kwarantanny, słyszymy dzisiaj głos przepełniony nadzieją: Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał! 

Przyjmijmy ten okrzyk z wiarą, że nasz Pan zwyciężył śmierć, piekło i szatana, 
że jest silniejszy od naszej słabości. Wiara w celebrowane dzisiaj Wielkanocne Misterium wspiera nas w odrzucaniu lęku, ciemności i grzechu oraz pomaga stawać się uczniami pełnymi nadziei i wpatrującymi się w naszego Mistrza. 

Niech zatem Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was dobrym zdrowiem i siłą do podejmowania trudnych wyzwań. Niech umocni solidarność i więzi między nami, 
niech da cierpliwość w trudnościach i umacnia nadzieję, która prowadzi do konkretnych znaków miłości bliźniego. Niech Pan oddali od nas chorobę i da łaskę życia wielkanocnym przesłaniem, iż Miłość wszystko zwycięża.

Powierzam Was wszystkich Matce Zmartwychwstałego Pana i z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Wasz biskup   + Ryszard Kasyna

  

    Pelplin, dnia 12 kwietnia 2020 r.

Modlitwa on-line…

W związku z ograniczeniami dotyczącymi uczestnictwa we Mszy Świętej i nabożeństwach oraz organizowania rekolekcji, Biskup Pelpliński wraz z instytucjami diecezjalnymi proponują udział on-line w następujących celebracjach i wydarzeniach. 

Msza Święta jest transmitowana na stronie Radio Głos 
(również na kanale YouTube i Facebooku) w następujące dni:

  • niedziela     z kaplicy biskupa diecezjalnego o godz. 15.00
  • niedziela     tradycyjna transmisja z Bazyliki katedralnej w Pelplinie o godz. 10.00
  • poniedziałek z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
  • wtorek         z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
  • środa           z kaplicy pw. św. Barbary w Seminarium Duchownym w Pelplinie o godz. 18.00 
  •  czwartek     z kaplicy pw. św. Barbary w Seminarium Duchownym  w Pelplinie o godz. 18.00
  • piątek         z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00   w łączności z nabożeństwem Drogi krzyżowej
  • sobota          z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
  • Nabożeństwa Drogi Krzyżowej są transmitowane w piątki dla dzieci o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o godz. 18.00. Gorzkie żale natomiast    w niedzielę o godz. 17.30. 

Komunikat Biskupa Pelplińskiego w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej.

W związku z powyższym:

1.udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem oświatowym  – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.
 

+Ryszard Kasyna 

Biskup Pelpliński

Pelplin, 12 marca 2020 r.