Rekolekcje w parafii

 

PLAN  REKOLEKCJI  od  11 – 14  września 2013r.

   Środa     godz.   8.45  -   Modlitwy

                  godz.   9.oo  -   Msza św. i nauka rekolekcyjna dla wszystkich.

                  godz. 12.45  -   Msza św. i  nauka  rekolekcyjna dla dzieci.

                  godz. 17.45  -   Modlitwy

                  godz. 18.oo  -  Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich, 

                  a  po   Mszy  świętej           

                                      -   Nauka stanowa dla   ojców  i  matek.

                                         ——————————————————————   Czwartek   godz.   8.45   -   Modlitwy

                      godz.   9.oo   -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

                      godz. 10.00   -   odwiedzenie  chorych  w  domach

                     godz. 11.45   -   Msza św. i nauka  dla dzieci.

                     godz. 17.45   -   Modlitwy

                     godz. 18.oo   -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich,

                                            a po Mszy św. 

                                            nauka stanowa dla  młodzieży

                                                                

                                         ——————————————————————

  Piątek        godz.   8.15  -   Modlitwy

                    godz.   8.3o  -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

                    godz.   8.oo  -   10.3o   Spowiedź   św.

                    godz. 10.oo  -   Msza   św.  z  nauką  dla chorych i  w  podeszłym  wieku   z  udzieleniem  sakramentu  namaszczenia   chorych     i  błogosławieństwem   Lourdzkim 

                   godz.                 Nauka  rekolekcyjna  dla  dzieci

                   godz. 16.3o  -  18.oo  Spowiedź   św. dla wszystkich.

                  godz. 17.45  -    Modlitwy

                  godz. 18.oo  -   Msza św. i nauka ogólna dla wszystkich.

                                        ——————————————————————-

 

Sobota  -  UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 

                  godz.  9.oo   -  Msza  św.  z  nauką   dla  dzieci  i  młodzieży

                 godz. 12.oo  -  Uroczysta suma odpustowa   z  kazaniem  i 

                                          procesją  Ks.  Biskupa  Diecezjalnego  dra

                                          Ryszarda  Kasyny