Herb naszego Biskupa Diecezjalnego

Opis herbu bp. Ryszarda Kasyny  Opis herbu bp. Ryszarda Kasyny

Szczegóły

Herb biskupi wyraża słowa wezwania biskupiego: In veritate et caritate (W prawdzie i miłości) z Drugiego Listu św. Jana (2 J 1,3). Autorem herbu jest Tadeusz Piotr Górski z pracownikami Grupy A5 Totem.

Pośrodku herbu widnieje złoty krzyż – symbol wiary, miłości, męki i zmartwychwstania Chrystusa. Tą wiarą (znak Krzyża) żyjemy i ją przeżywamy, wznosząc się do Boga na parze skrzydeł, gdyż tylko para skrzydeł umożliwia wznoszenie się: PRAWDA – wyrażona w symbolu białego skrzydła i MIŁOŚĆ – wyrażona w symbolu czerwonego skrzydła. Nie można przeżywać swojej wiary li tylko opierając się na prawdzie, bez miłości, albowiem sama prawda może być okrutna, bezlitosna, niemiłosierna. Podobnie i sama miłość, bez prawdy, może być naiwna, może być tylko wzruszeniem.

Wiarą żyjemy i ją przeżywamy, wznosząc się do Boga na parze skrzydeł o siedmiu piórach. W skrzydle białym siedem piór symbolizuje dary Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Pocieszyciela, który umacnia nas swoimi darami: darem mądrości, rozumu, rady, męstwa, bojaźni Bożej, umiejętności, pobożności. W skrzydle czerwonym siedem piór symbolizuje siedem sakramentów, które są wyrazem miłości Boga do człowieka, której to doznajemy korzystając z tychże sakramentów we wspólnocie Kościoła.

Herb podzielony jest na dwa pola w kolorach białym i niebieskim. Niebieskie pole wskazuje nieskończoną perspektywę życia – życie wieczne, rzeczywistość nieba, do którego zmierzamy, by osiągnąć pełnię prawdy i miłości rodzącej się z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, powierzonej nam tu i teraz w Eucharystii. Białe pole jest symbolem światła, wyrażającym, że Jezus Chrystus swoim światłem i obecnością wypełnia nasz świat doczesny, szczególnie tam gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w Jego imię i karmią się Eucharystią.

Możliwość komentowania jest wyłączona.